OLAS 05

  • Mã:
  • Phân loại:

Thông tin sản phẩm

OLAS 05 là chất tạo bọt chữa cháy cô đặc AFFF được tạo ra từ hỗn hợp chất hoạt động bề mặt gốc flo và chất hoạt động bề mặt gốc hydrocacbon cùng với các dung môi và phụ gia tính năng khác.

OLAS 05 cần năng lượng tương đối thấp để hình thành bọt, dung dịch bọt tạo được có khả năng hình thành lớp màng nước trên hầu hết các bề mặt nhiên liệu hydrocacbon. Lớp màng này ngăn cách nhiên liệu tiếp xúc với oxi và ngăn ngừa sự bay hơi của nhiên liệu. Ngoài ra nước trong dung dịch bọt còn có tác dụng làm mát.

OLAS 05 phù hợp để sử dụng với nước mặn, nước ngọt và cả nước lợ ở tỷ lệ trộn 0,5 %. Cũng có thể bảo quản và sử dụng dung dịch bọt trong hệ thống chữa cháy.

Liên hệ
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ