CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY AFFF

CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY AFFF

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Chất tạo bọt chữa cháy cô đặc AFFF được tạo ra từ hỗn hợp chất hoạt động bề mặt gốc flo và chất hoạt động bề mặt gốc hydrocacbon cùng với các dung môi và phụ gia tính năng khác. Dung dịch bọt tạo được có khả năng hình thình lớp màng nước trên hầu hết các bề mặt nhiên liệu không phân cực,không hoà tan trong nước như xăng, dầu, heptan.

Chất tạo bọt chữa cháy AFFF được sử dụng để dập cháy các đám cháy nhiên liệu hydrocacbon và các đám cháy thông thường, sử dụng phù hợp với nước mặn, nước ngọt và nước lợ. Cũng có thể trộn trước để phù hợp với việc bảo quản và hệ thống chữa cháy

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ