Sản phẩm

LAGO V3F

 • LAGO V3F là chất tạo bọt chữa cháy AFFF được tạo ra từ chất hoạt động bề mặt chứa flo và chất hoạt động bề mặt gốc hydrocacbon cùng với nhiều dung môi khác.
 • LAGO V3F cần năng lượng tương đối thấp để tạo thành bọt, đồng thời dung dịch từ bọt có khả năng hình thành lớp màng trên hầu hết các bề mặt nguyên liệu hydrocacbon. Lớp màng này ngăn cách nhiên liệu tiếp xúc với oxi và ngăn ngừa sự bay hơi của nhiên liệu. Nước trong dung dịch bọt còn có tác dụng làm mát.
 • LAGO V3F phù hợp để sử dụng với nước mặn, nước ngọt và cả nước lợ ở tỷ lệ trộn 3%. Cũng có thể bảo quản và sử dụng dung dịch bọt trong hệ thống chữa cháy.

Liên hệ

LAGO V3F

Sản xuất tại Việt Nam

Thể trạng

Dung dịch

Bảo quản

20 năm

Mô tả

– LAGO V3F là chất tạo bọt chữa cháy AFFF được tạo ra từ chất hoạt động bề mặt chứa flo và chất hoạt động bề mặt gốc hydrocacbon cùng với nhiều dung môi khác.

– LAGO V3F cần năng lượng tương đối thấp để tạo thành bọt, đồng thời dung dịch từ bọt có khả năng hình thành lớp màng trên hầu hết các bề mặt nguyên liệu hydrocacbon. Lớp màng này ngăn cách nhiên liệu tiếp xúc với oxi và ngăn ngừa sự bay hơi của nhiên liệu. Nước trong dung dịch bọt còn có tác dụng làm mát.

– LAGO V3F phù hợp để sử dụng với nước mặn, nước ngọt và cả nước lợ ở tỷ lệ trộn 3%. Cũng có thể bảo quản và sử dụng dung dịch bọt trong hệ thống chữa cháy.

– LAGO V3F nên được sử dụng với tỷ lệ trộn 3% cho đám cháy loại B (nguyên liệu hydrocacbon)

– Không phù hợp khi sử dụng cho đám cháy từ nhiên liệu phân cực

– Đặc tính thấm ướt tuyệt vời của LAGO V3F cũng được dùng cho đám cháy loại A

– LAGO V3F có thể được dùng với thiết bị phun bọt độ nở thấp (lăng phun) và các thiết bị phun (đầu phun sương, lăng phun tiêu chuẩn)

1. Đặc tính vật lý:

 • Màu sắc:              Vàng nhạt
 • Tỉ trọng (g/cm3):  1,017 ± 0,01
 • Độ pH:                       7,5 ± 0,5
 • Độ nhớt 375 s-1, mPa.s (nhớt kế Brookfield)

Ở 20oC     <   5
Ở  0oC      < 10

2. Đặc tính bọt thành phẩm:

 • Tỉ lệ pha trộn:                         3%
 • Sức căng bề mặt; mN/m       16,5 ± 0,5
 • Độ nở:                                >  6
 • Thời gian tiết nước 25%:   > 2’10”

3. Tiêu chuẩn và chứng nhận:

LAGO V3F được kiểm nghiệm và chứng nhận dựa trên các tiêu chuẩn sau:

 • Chứng chỉ TCVN 7278-1

Thông tin bổ sung

LAGO V3F

Sản xuất tại Việt Nam

Thể trạng

Dung dịch

Bảo quản

20 năm