3Kg ABC Dry Chemical Fire Extinguisher

  • Model: VP3
  • Type: ABC Chemical Dry Extinguisher

Features

3kg ABC Dry Chemical Extinguisher for multiple purposes of fire distinguish (Class A – B – C and Class E)

Contact
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ