1L Kitchen Fire Extinguisher

  • Model: VF1
  • Type: Wet chemical Extinguisher for Kitchen (Class F/K)

Features

01 Litters wet-chemical kitchen extinguisher, applying for Class F/K

Contact
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ