Sản phẩm

SELVA 6

SELVA 6 là sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc không chứa Fluor có độ nhớt thấp, được dùng để dập tắt đám cháy loại B (nhiên liệu gốc Hydrocarbon) và đám cháy loại A.

SELVA 6 có thành phần là dung môi hữu cơ, các chất hoạt động bề mặt gốc hydrocarbon và các chất phụ gia tính năng khác. SELVA 6 không chứa bất cứ hợp chất hữu cơ có gốc halogen nào, sản phẩm bọt cô đặc hay dung dịch bọt có thể dễ dàng phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường.

SELVA 6 tạo bọt để ngăn cách oxy tiếp xúc với nhiên liệu hay vùng cháy, qua đó có thể dập tắt đãm cháy một cách hiệu quả. Hiệu suất dập cháy của sản phẩm SELVA 6 tương tự như bọt cô đặc có chứa gốc Fluor trong các đám cháy nhiên liệu hydrocarbon.

SELVA 6 có thể được sử dụng thay thế cho các sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc AFFF.

Liên hệ

SELVA 6

Sản xuất tại Việt Nam

Thể trạng

Dung dịch

Bảo quản

10-20 năm
Nhiệt độ bảo quản : từ 0 oC đến + 50 oC.

Mô tả

SELVA 6 là sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc không chứa Fluor có độ nhớt thấp, được dùng để dập tắt đám cháy loại B (nhiên liệu gốc Hydrocarbon) và đám cháy loại A.

SELVA 6 có thành phần là dung môi hữu cơ, các chất hoạt động bề mặt gốc hydrocarbon và các chất phụ gia tính năng khác. SELVA 6 không chứa bất cứ hợp chất hữu cơ có gốc halogen nào, sản phẩm bọt cô đặc hay dung dịch bọt có thể dễ dàng phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường.

SELVA 6 tạo bọt để ngăn cách oxy tiếp xúc với nhiên liệu hay vùng cháy, qua đó có thể dập tắt đãm cháy một cách hiệu quả. Hiệu suất dập cháy của sản phẩm SELVA 6 tương tự như bọt cô đặc có chứa gốc Fluor trong các đám cháy nhiên liệu hydrocarbon.

SELVA 6 có thể được sử dụng thay thế cho các sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc AFFF.

SELVA 6 thích hợp sử dụng với nước ngọt để dập tắt các đám cháy loại B (nhiên liệu hydrocacbon). Không phù hợp khi sử dụng cho đám cháy từ nhiên liệu phân cực.

SELVA 6 cũng được sử dụng cho đám cháy loại A bởi đặc tính thấm ướt tuyệt vời cuả nó.

SELVA 6 có thể được dùng với thiết bị phun bọt độ nở thấp, trung bình và cao (lăng phun, vòi phun, buồng tạo bọt,…). Tuy nhiên, do không có khả năng tạo màng nước, nên ứng dụng với các vòi phun sương mù sẽ không hiệu quả như loại bọt cô đặc AFFF.

1. Đặc tính vật lý:

 • Màu sắc:              dung dịch trong suốt, màu vàng
 • Tỉ trọng (g/cm3):  1,017 ± 0,01
 • Độ pH:                        8,0 ± 1,0
 • Độ nhớt 375 s-1, mPa.s (nhớt kế Brookfield)

Ở 20oC    <5

 • Điểm đông: – 1 oC

2. Đặc tính bọt thành phẩm:

 • Tỷ lệ trộn:                              6%
 • Sức căng bề mặt;20 0C , mN/m :  ≤ 30
 • Sức căng phân giới, 20 0C , mN/m:  4,0 ± 1,0
 • Bội số nở thấp:                              ≥ 7
 • Thời gian tiết nước 25%:  ≥ 8’00”

3. Tiêu chuẩn và chứng nhận:

SELVA 6 được kiểm nghiệm và chứng nhận dựa trên các tiêu chuẩn sau:

 • TCVN 7278:2003.

Thông tin bổ sung

SELVA 6

Sản xuất tại Việt Nam

Thể trạng

Dung dịch

Bảo quản

10-20 năm
Nhiệt độ bảo quản : từ 0 oC đến + 50 oC.