Sản phẩm

SELVA 3

– SELVA 3 là sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc không chứa flo, độ nhớt thấp được dùng để dập tắt đám cháy có nguồn gốc hydrocacbon và đám cháy chất rắn.

– SELVA 3 có thành phần là dung môi hữu cơ, các chất hoạt động bề mặt hydrocacbon và các chất phụ gia tính năng khác. SELVA 3 không chứa bất cứ hợp chất hữu cơ có gốc halogen nào, sản phẩm bọt cô đặc hay dung dịch bọt có thể dễ dàng phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường.

– SELVA 3 tạo bọt để ngăn cách oxy tiếp xúc với nhiên liệu hay vùng cháy qua đó có thể dập tắt đám cháy một cách hiệu quả. Hiệu suất dập cháy của SELVA 3 tương tự như bọt cô đặc có flo trong các vụ cháy nhiên liệu hydrocacbon. Sản phẩm có thể được sử dụng thay thế cho các sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc AFFF.

– Bọt SELVA 3 thích hợp sử dụng với nước ngọt để dập các đám cháy loại B (nguyên liệu hydrocacbon). Không phù hợp cho các đám cháy từ nhiên liệu phân cực.

– Bọt SELVA 3 cũng được sử dụng để dập tắt đám cháy loại A (đám cháy chất rắn) bởi các đặc tính thấm ướt tuyệt vời của nó.

Liên hệ

SELVA 3

Sản xuất tại Việt Nam

Thể trạng

dung dịch

Bảo quản

20 năm

Mô tả

– SELVA 3 là sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc không chứa flo, độ nhớt thấp được dùng để dập tắt đám cháy có nguồn gốc hydrocacbon và đám cháy chất rắn.

– SELVA 3 có thành phần là dung môi hữu cơ, các chất hoạt động bề mặt hydrocacbon và các chất phụ gia tính năng khác. SELVA 3 không chứa bất cứ hợp chất hữu cơ có gốc halogen nào, sản phẩm bọt cô đặc hay dung dịch bọt có thể dễ dàng phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường.

– SELVA 3 tạo bọt để ngăn cách oxy tiếp xúc với nhiên liệu hay vùng cháy qua đó có thể dập tắt đám cháy một cách hiệu quả. Hiệu suất dập cháy của SELVA 3 tương tự như bọt cô đặc có flo trong các vụ cháy nhiên liệu hydrocacbon. Sản phẩm có thể được sử dụng thay thế cho các sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc AFFF.

– Bọt SELVA 3 thích hợp sử dụng với nước ngọt để dập các đám cháy loại B (nguyên liệu hydrocacbon). Không phù hợp cho các đám cháy từ nhiên liệu phân cực.

– Bọt SELVA 3 cũng được sử dụng để dập tắt đám cháy loại A (đám cháy chất rắn) bởi các đặc tính thấm ướt tuyệt vời của nó.

– Bọt chữa cháy nên được sử dụng với các công cụ phun chất lỏng (khoang chứa bọt, vòi phun, …) với độ nở thấp, trung bình, cao.

– Ứng dụng của bọt SELVA 3 đạt được kết quả tuyệt vời khi dập tắt và ngăn chặn sự cháy lại trong các đám cháy nhiên liệu hydrocacbon). Tuy nhiên do đây không phải chất tạo bọt màng nước, nên ứng dụng với các vòi phun sương mù không hiệu quả như loại bọt cô đặc AFFF.

1. Đặc tính vật lý:

  • Màu sắc:              Màu vàng nhạt
  • Tỉ trọng (g/cm3):  1,035 ± 0,01
  • pH:                        8.0 ± 1,0
  • Độ nhớt 375 s-1, mPa.s (nhớt kế Brookfield)

Ở 20oC    ≤ 5

2. Đặc tính bọt thành phẩm:

  • Sức căng bề mặt; mN/m    ≤ 30

3. Tiêu chuẩn và chứng nhận:

SELVA 3 được kiểm nghiệm và chứng nhận dựa trên các tiêu chuẩn sau:

  • Chứng chỉ TCVN 7278:2003

Thông tin bổ sung

SELVA 3

Sản xuất tại Việt Nam

Thể trạng

dung dịch

Bảo quản

20 năm