Phân tích, kiểm nghiệm chất lượng bọt

Ngoài cung cấp chất tạo bọt chữa cháy, VINAFOAM còn cung cấp dịch vụ Kiểm nghiệm chất lượng. Dưới đây là một số bài kiểm tra tính chất lý/hóa của bọt chữa cháy:

 • Tỉ trọng
 • Độ pH
 • Đo cặn
 • Độ giãn nở
 • Thời gian tiết nước (25%, 50%)
 • Sức căng bề mặt
 • Sức căng mặt phân cách
 • Hệ số trải rộng
 • Điểm đóng băng
 • Chỉ số khúc xạ
 • Độ nhớt
 • Kiểm nghiệm khả năng dập lửa

Thông thường, các bài kiểm tra mặc định sẽ tuân theo quy định về kiểm nghiệm hóa chất phòng cháy của Uỷ ban châu Âu (EN-1568), sử dụng Heptane và acetone làm nhiên liệu cháy. Nhưng chúng tôi có thể kiểm tra theo các tiêu chuẩn quốc tế khác, như: ICAO, IMO, UL, IEC, BS, NF, ISO,… theo yêu cầu. Vui lòng thông báo trước về các bài kiểm nghiệm với nhiên liệu đặc thù cho bọt chữa cháy của quý khách.

Các bài kiểm tra trên cần 05 lít mẫu, vui lòng gửi cho chúng tôi các dữ liệu liên quan đến loại bọt chữa cháy quý khách có.

Các kết quả trên mỗi mẫu được gửi tối đa 03 ngày làm việc, tính từ khi nhà máy nhận được mẫu vật, được ký điện tử bởi các kỹ sư hóa tại nhà máy.

VINAFOAM cũng tổ chức thử nghiệm dập lửa quy mô lớn (theo yêu cầu), được kiểm soát bởi bên thứ 3 là các cơ quan chức năng liên quan. Vui lòng gửi yêu cầu kèm theo tất cả các thông tin liên quan qua email hoặc điện thoại để chúng tôi hỗ trợ nhanh và phù hợp nhất.