AQUA 1

  • Mã:
  • Phân loại:

Thông tin sản phẩm

AQUA 1 là sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc không chứa Fluor có độ nhớt thấp, được dùng để dập tắt đám cháy loại B (nhiên liệu gốc Hydrocarbon) và đám cháy loại A.

AQUA 1 có thành phần là dung môi hữu cơ, các chất hoạt động bề mặt gốc hydrocarbon và các chất phụ gia tính năng khác. AQUA 1 không chứa bất cứ hợp chất hữu cơ có gốc halogen nào, sản phẩm bọt cô đặc hay dung dịch bọt có thể dễ dàng phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường.

AQUA 1 tạo bọt để ngăn cách oxy tiếp xúc với nhiên liệu hay vùng cháy, qua đó có thể dập tắt đãm cháy một cách hiệu quả. Hiệu suất dập cháy của sản phẩm AQUA 1 tương tự như bọt cô đặc có chứa gốc Fluor trong các đám cháy nhiên liệu hydrocarbon.

AQUA 1 có thể được sử dụng thay thế cho các sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc AFFF.

Liên hệ
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ