Dịch vụ PCCC

TÌM HIỂU VỀ CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY

TÌM HIỂU VỀ CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY

Dung dịch bọt chữa cháy là gì : “…Là một tập hợp các bong bóng khí được hình thành từ các dung dịch tạo bọt, chúng có tỷ trọng thấp hơn các chất lỏng dễ cháy. Chúng được sử dụng chủ yếu để tạo một “tấm chăn” ở bên trên bề mặt chất lỏng dễ cháy và ngăn chặn hoặc dập tắt cháy bằng cách loại trừ oxy (không khí) và làm mát nhiên liệu (làm mát vùng …