Sản phẩm

AQUA 1

Mã: AQUA 1
 • AQUA 1 là chất tạo bọt chữa cháy không flo có độ giãn nở thấp, chuyên dụng cho các đám cháy nhiên liệu hydrocarbon và các đám cháy thông thường.
 • AQUA 1 tạo thành bởi chất hoạt động bề mặt hydrocarbon, dung môi và phụ gia khác. AQUA 1 không chứa bất kỳ dạng nào của organohalo-gens, dễ dàng phân hủy sinh học và không ảnh hưởng đến môi trường.
 • AQUA 1 ngăn cách nhiên liệu cháy với oxy, làm mát và dập tắt đám cháy. Khả năng dập lửa của AQUA 1 tương đương với chất tạo bọt chữa cháy có chứa flo trong các đám cháy hydrocarbon, là phương án tốt nhất thay thế AFFF để bảo vệ môi trường
 • AQUA 1 là sản phẩm có khả năng phân hủy sinh học hoàn hảo: phân hủy 99% trong 14 ngày

Liên hệ

VINAFOAM

Sản xuất Việt Nam

Bảo quản

20 năm

Thể trạng

dung dịch

Mô tả

 • AQUA 1 là chất tạo bọt chữa cháy không flo có độ giãn nở thấp, chuyên dụng cho các đám cháy nhiên liệu hydrocarbon và các đám cháy thông thường.
 • AQUA 1 tạo thành bởi chất hoạt động bề mặt hydrocarbon, dung môi và phụ gia khác. AQUA 1 không chứa bất kỳ dạng nào của organohalo-gens, dễ dàng phân hủy sinh học và không ảnh hưởng đến môi trường.
 • AQUA 1 ngăn cách nhiên liệu cháy với oxy, làm mát và dập tắt đám cháy. Khả năng dập lửa của AQUA 1 tương đương với chất tạo bọt chữa cháy có chứa flo trong các đám cháy hydrocarbon, là phương án tốt nhất thay thế AFFF để bảo vệ môi trường
 • AQUA 1 là sản phẩm có khả năng phân hủy sinh học hoàn hảo: phân hủy 99% trong 14 ngày
 • Ứng dụng:
 • Đám cháy loại A
 • Đám cháy loại B (đám cháy Hydrocarbon)
 • Dùng với hệ thống chữa cháy thông thường như buồng bọt, vòi phun, …
 • Đặc tính vật lý
 • Màu sắc: Màu vàng
 • Tỉ trọng (g/m3): 1,1 ± 0,01
 • Độ pH: 8,0 ± 1,0
 • Độ nhớt (3,75 s-1, Brookfield, m.Pas):

+ Ở 20°C: ≤ 50

 • Điểm đóng băng: ≤ -5°C
 • Đặc tính bọt thành phẩm
 • Tỉ lệ trộn:

+ Đám cháy loại A: 1%

+ Đám cháy loại B: 3%

 • Sức căng bề mặt : ≤ 30
 • Độ giãn nở:

+ Giãn nở thấp: ≥ 7

+ Giãn nở trung bình: ≥ 30

+ Giãn nở cao: ≥ 300

Thông tin bổ sung

VINAFOAM

Sản xuất Việt Nam

Bảo quản

20 năm

Thể trạng

dung dịch