Sản phẩm

Nơi nhập dữ liệu

OLAS F3

 • OLAS F3 là chất tạo bọt chữa cháy AFFF được tạo ra từ chất hoạt động bề mặt chứa Flo và chất hoạt động bề mặt gốc Hydrocarbon cùng với nhiều dung môi khác. Thành phần không chứa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người.
 • OLAS F3 cần năng lượng tương đối thấp để tạo thành bọt, đồng thời dung dịch từ bọt có khả năng hình thành lớp màng trên hầu hết các bề mặt nguyên liệu hydrocacbon. Lớp màng này ngăn cách nhiên liệu tiếp xúc với oxi và ngăn ngừa sự bay hơi của nhiên liệu. Nước trong dung dịch bọt còn có tác dụng làm mát.
 • OLAS F3 phù hợp để sử dụng với nước mặn, nước ngọt và cả nước lợ ở tỷ lệ trộn 3%. Cũng có thể bảo quản và sử dụng dung dịch bọt trong hệ thống chữa cháy.

Liên hệ

OLAS F3

Sản xuất tại Việt Nam

Bảo quản

-1 độ C đến 50 độ C

Thời gian sử dụng

10 năm trở lên

Đóng gói

Can 20L. Thùng 200L. IBC 1000L

Mô tả

 • OLAS F3 là chất tạo bọt chữa cháy AFFF được tạo ra từ chất hoạt động bề mặt chứa Flo và chất hoạt động bề mặt gốc Hydrocarbon cùng với nhiều dung môi khác. Thành phần không chứa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người.
 • OLAS F3 cần năng lượng tương đối thấp để tạo thành bọt, đồng thời dung dịch từ bọt có khả năng hình thành lớp màng trên hầu hết các bề mặt nguyên liệu hydrocacbon. Lớp màng này ngăn cách nhiên liệu tiếp xúc với oxi và ngăn ngừa sự bay hơi của nhiên liệu. Nước trong dung dịch bọt còn có tác dụng làm mát.
 • OLAS F3 phù hợp để sử dụng với nước mặn, nước ngọt và cả nước lợ ở tỷ lệ trộn 3%. Cũng có thể bảo quản và sử dụng dung dịch bọt trong hệ thống chữa cháy.
 • OLAS F3 dùng cho đám cháy loại A (đám chất rắn) và đám cháy loại B (đám cháy hydrocarbon). Có thể dùng với thiết bị phun bọt độ nở thấp và trung bình (lăng phun) và các thiết bị phun (đầu phun sương, lăng phun tiêu chuẩn)

1. Đặc tính vật lý:

 • Màu sắc:              Màu vàng
 • Tỉ trọng (g/cm3):  1,013 ± 0,01
 • Độ pH:                        7,5 ± 0,5
 • Độ nhớt 375 s-1, mPa.s (nhớt kế Brookfield)

+ Ở 20oC     < 5
+ Ở  0oC      < 10

 • Điểm đóng băng:  ≤ -1oC

2. Đặc tính bọt thành phẩm:

 • Tỉ lệ trộn:                                  3%
 • Sức căng bề mặt; mN/m         16,5 ± 0,5
 • Độ nở:                                  ≥  6,5
 • Thời gian tiết nước 25%:     ≥ 2’30”

3. Tiêu chuẩn và chứng nhận:

OLAS 3 được kiểm nghiệm và chứng nhận dựa trên các tiêu chuẩn sau:

 • Cấp chứng chỉ TCVN 7278-1: 2003

Thông tin bổ sung

OLAS F3

Sản xuất tại Việt Nam

Bảo quản

-1 độ C đến 50 độ C

Thời gian sử dụng

10 năm trở lên

Đóng gói

Can 20L. Thùng 200L. IBC 1000L