Hệ thống sản phẩm

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • UNIFOAM 6

  Nhiệt độ bảo quản: từ 0 oC đến + 50 oC.
  thời hạn sử dụng: 10 năm

  Liên hệ

  UNIFOAM 6 là sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc không chứa flo, độ nhớt thấp được dùng để dập tắt đám cháy có nguồn gốc hydrocacbon và đám cháy chất rắn. UNIFOAM 6 có thành phần là dung môi hữu cơ, các chất hoạt động bề mặt hydrocacbon và các chất phụ gia tính năng khác. UNIFOAM 6 không chứa bất cứ hợp chất hữu cơ có gốc halogen nào,sản phẩm bọt cô đặc hay dung dịch bọt có thể dễ dàng phân huỷ sinh học và thân thiện với môi trường. UNIFOAM 6 tạo bọt để ngăn cách oxy tiếp xúc với nhiên liệu hay vùng cháy qua đó có thể dập tắt đám cháy một cách hiệu quả. Hiệu suất dập cháy của UNIFOAM 6 tương tự như bọt cô đặc có flo trong các vụ cháy nhiên liệu hydrocacbon. Sản phẩm có thể được sử dụng thay thế cho các sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc AFFF.
  Đọc tiếp
 • UNIFOAM 3

  Liên hệ

  UNIFOAM 3 là sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc không chứ Flo, độ nhớt thấp được dùng để dập tắt đám cháy có nguồn gốc Hydrocacbon và đám cháy chất rắn. UNIFOAM 3 có thành phần là dung môi hữu cơ, các chất hoạt động bề mặt hydrocacbon và các chất phụ gia tính năng khác. UNIFOAM 3 không chứa bất cứ hợp chất hữu cơ có gốc halogen nào, sản phẩm bọt cô đặc hay dung dịch bọt có thể dễ dàng phân huỷ sinh học và thân thiện môi trường. UNIFOAM 3 tạo bọt để ngăn cách oxy tiếp xúc với nhiên liệu hay vùng cháy qua đó có thể dập tắt đám cháy một cách hiệu quả.
  Đọc tiếp
 • SELVA 3

  SELVA 3: Sản xuất tại Việt Nam
  Thể trạng: dung dịch trong suốt màu vàng
  Bảo quản: 10-20 năm

  Liên hệ

  SELVA 3 là sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc không chứa Fluor có độ nhớt thấp, được dùng để dập tắt đám cháy loại B (nhiên liệu gốc Hydrocarbon) và đám cháy loại A. SELVA 3 có thành phần là dung môi hữu cơ, các chất hoạt động bề mặt gốc hydrocarbon và các chất phụ gia tính năng khác. SELVA 3 không chứa bất cứ hợp chất hữu cơ có gốc halogen nào, sản phẩm bọt cô đặc hay dung dịch bọt có thể dễ dàng phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường. SELVA 3 tạo bọt để ngăn cách oxy tiếp xúc với nhiên liệu hay vùng cháy, qua đó có thể dập tắt đãm cháy một cách hiệu quả. Hiệu suất dập cháy của sản phẩm SELVA 3 tương tự như bọt cô đặc có chứa gốc Fluor trong các đám cháy nhiên liệu hydrocarbon. SELVA 3 có thể được sử dụng thay thế cho các sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc AFFF.
  Đọc tiếp
 • SELVA 6

  SELVA 6: Sản xuất tại Việt Nam
  Thể trạng: Dung dịch
  Bảo quản: 10-20 năm Nhiệt độ bảo quản : từ 0 oC đến + 50 oC.

  Liên hệ

  SELVA 6 là sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc không chứa Fluor có độ nhớt thấp, được dùng để dập tắt đám cháy loại B (nhiên liệu gốc Hydrocarbon) và đám cháy loại A. SELVA 6 có thành phần là dung môi hữu cơ, các chất hoạt động bề mặt gốc hydrocarbon và các chất phụ gia tính năng khác. SELVA 6 không chứa bất cứ hợp chất hữu cơ có gốc halogen nào, sản phẩm bọt cô đặc hay dung dịch bọt có thể dễ dàng phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường. SELVA 6 tạo bọt để ngăn cách oxy tiếp xúc với nhiên liệu hay vùng cháy, qua đó có thể dập tắt đãm cháy một cách hiệu quả. Hiệu suất dập cháy của sản phẩm SELVA 6 tương tự như bọt cô đặc có chứa gốc Fluor trong các đám cháy nhiên liệu hydrocarbon. SELVA 6 có thể được sử dụng thay thế cho các sản phẩm bọt chữa cháy cô đặc AFFF.
  Đọc tiếp
 • LAGO V3F

  LAGO V3F: Sản xuất tại Việt Nam
  Thể trạng: Dung dịch trong suốt màu vàng nhạt
  Bảo quản: 10-20 năm Nhiệt độ bảo quản: từ 0 oC đến + 50 oC

  Liên hệ

  LAGO V3F là chất tạo bọt chữa cháy cô đặc AFFF được tạo ra từ hỗn hợp chất hoạt động bề mặt gốc flo và chất hoạt động bề mặt gốc hydrocacbon cùng với các dung môi và phụ gia tính năng khác. LAGO V3F cần năng lượng tương đối thấp để hình thành bọt, dung dịch bọt tạo được có khả năng hình thành lớp màng nước trên hầu hết các bề mặt nhiên liệu hydrocacbon. Lớp màng này ngăn cách nhiên liệu tiếp xúc với oxi và ngăn ngừa sự bay hơi của nhiên liệu. Ngoài ra nước trong dung dịch bọt còn có tác dụng làm mát. LAGO V3F phù hợp để sử dụng với nước mặn, nước ngọt và cả nước lợ ở tỷ lệ trộn 3 %. Cũng có thể bảo quản và sử dụng dung dịch bọt trong hệ thống chữa cháy.
  Đọc tiếp
 • LAGO V6F

  LAGO V6F: Sản xuất tại Việt Nam
  Thể trạng: Dung dịch trong suốt, màu vàng nhạt
  Bảo quản: 10-20 năm Nhiệt độ bảo quản: từ 0 oC đến + 50 oC.

  Liên hệ

  LAGO V6F là chất tạo bọt chữa cháy cô đặc AFFF được tạo ra từ hỗn hợp chất hoạt động bề mặt gốc flo và chất hoạt động bề mặt gốc hydrocacbon cùng với các dung môi và phụ gia tính năng khác. LAGO V6F cần năng lượng tương đối thấp để hình thành bọt, dung dịch bọt tạo được có khả năng hình thành lớp màng nước trên hầu hết các bề mặt nhiên liệu hydrocacbon. Lớp màng này ngăn cách nhiên liệu tiếp xúc với oxi và ngăn ngừa sự bay hơi của nhiên liệu. Ngoài ra nước trong dung dịch bọt còn có tác dụng làm mát. LAGO V6F phù hợp để sử dụng với nước mặn, nước ngọt và cả nước lợ ở tỷ lệ trộn 6 %. Cũng có thể bảo quản và sử dụng dung dịch bọt trong hệ thống chữa cháy.
  Đọc tiếp
 • OLAS 6

  OLAS 6: Sản xuất tại Việt Nam
  Nhiệt độ bảo quản: 0 độ C đến 50 độ C
  Thời gian sử dụng: 10 - 20 năm trở lên
  Đóng gói: Can 20 lít, Thùng 200 lít, IBC 1000 lít

  Liên hệ

  OLAS 6 là chất tạo bọt chữa cháy cô đặc AFFF được tạo ra từ hỗn hợp chất hoạt động bề mặt gốc flo và chất hoạt động bề mặt gốc hydrocacbon cùng với các dung môi và phụ gia tính năng khác.OLAS 6 cần năng lượng tương đối thấp để hình thành bọt, dung dịch bọt tạo được có khả năng hình thành lớp màng nước trên hầu hết các bề mặt nhiên liệu hydrocacbon. Lớp màng này ngăn cách nhiên liệu tiếp xúc với oxi và ngăn ngừa sự bay hơi của nhiên liệu. Ngoài ra nước trong dung dịch bọt còn có tác dụng làm mát.OLAS 6 phù hợp để sử dụng với nước mặn, nước ngọt và cả nước lợ ở tỷ lệ trộn 6 %. Cũng có thể bảo quản và sử dụng dung dịch bọt trong hệ thống chữa cháy.
  Đọc tiếp
 • OLAS 3

  OLAS 3: sản xuất tại Việt Nam
  Nhiệt độ bảo quản: từ 0 oC đến + 50 oC.
  Thời gian sử dụng: 10 năm -20 năm
  Đóng gói: Can 20 lít, Thùng 200 lít, IBC 1000 lít

  Liên hệ

  OLAS 3 là chất tạo bọt chữa cháy cô đặc AFFF được tạo ra từ hỗn hợp chất hoạt động bề mặt gốc flo và chất hoạt động bề mặt gốc hydrocacbon cùng với các dung môi và phụ gia tính năng khác.OLAS 3 cần năng lượng tương đối thấp để hình thành bọt, dung dịch bọt tạo được có khả năng hình thành lớp màng nước trên hầu hết các bề mặt nhiên liệu hydrocacbon. Lớp màng này ngăn cách nhiên liệu tiếp xúc với oxi và ngăn ngừa sự bay hơi của nhiên liệu. Ngoài ra nước trong dung dịch bọt còn có tác dụng làm mát. OLAS 3 phù hợp để sử dụng với nước mặn, nước ngọt và cả nước lợ ở tỷ lệ trộn 3 %. Cũng có thể bảo quản và sử dụng dung dịch bọt trong hệ thống chữa cháy.
  Đọc tiếp
 • OLAS 05

  OLAS 5: Sản xuất tại Việt Nam
  Nhiệt độ bảo quản: từ - 15 oC đến + 50 oC.
  Thời gian sử dụng: 10 đến 20 năm
  Đóng gói: Can 20 lít, Thùng 200 lít, IBC 1000 lít

  Liên hệ

  OLAS 05 là chất tạo bọt chữa cháy cô đặc AFFF được tạo ra từ hỗn hợp chất hoạt động bề mặt gốc flo và chất hoạt động bề mặt gốc hydrocacbon cùng với các dung môi và phụ gia tính năng khác. OLAS 05 cần năng lượng tương đối thấp để hình thành bọt, dung dịch bọt tạo được có khả năng hình thành lớp màng nước trên hầu hết các bề mặt nhiên liệu hydrocacbon. Lớp màng này ngăn cách nhiên liệu tiếp xúc với oxi và ngăn ngừa sự bay hơi của nhiên liệu. Ngoài ra nước trong dung dịch bọt còn có tác dụng làm mát. OLAS 05 phù hợp để sử dụng với nước mặn, nước ngọt và cả nước lợ ở tỷ lệ trộn 0,5 %. Cũng có thể bảo quản và sử dụng dung dịch bọt trong hệ thống chữa cháy.
  Đọc tiếp
 • AQUA 1

  AQUA 1: Sản xuất Việt Nam
  Nhiệt độ bảo quản: -10 độ C đến 50 độ C
  Thời gian sử dụng: 10 -20 năm
  Đóng gói: Can 20 lít, Thùng 200 lít, IBC 1000 lít

  Liên hệ

  AQUA 1 là chất tạo bọt chữa cháy không flo, chuyên dụng cho các đám cháy nhiên liệu hydrocarbon và các đám cháy thông thường khác. AQUA 1 không chứa bất kỳ dạng nào của organohalo-gens như: Flo, Silicon. Dễ dàng phân hủy sinh học, không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người sử dụng. AQUA 1 dùng cho đám cháy loại A (đám cháy chất rắn) và đám cháy loại B (đám cháy hydrocarbon). Dùng với hệ thống chữa cháy thông thường như buồng bọt, vòi phun… đặc biệt hiệu quả với hệ thống chữa cháy công nghệ CAFS. AQUA 1 ngăn cách nhiên liệu cháy với oxy, làm mát và dập tắt đám cháy. Khả năng dập lửa của AQUA 1 tương đương với chất tạo bọt chữa cháy có chứa flo trong các đám cháy hydrocarbon, là phương án tốt nhất thay thế AFFF để bảo vệ môi trường AQUA 1 là sản phẩm có khả năng phân hủy sinh học hoàn hảo: phân hủy 99% trong 14 ngày
  Đọc tiếp