Phân tích, kiểm nghiệm chất lượng bọt

Phân tích, kiểm nghiệm chất lượng bọt

Ngoài cung cấp chất tạo bọt chữa cháy, VINAFOAM còn cung cấp dịch vụ Kiểm nghiệm chất lượng. Dưới đây là một số bài kiểm tra tính chất lý/hóa của bọt chữa cháy: Tỉ trọng Độ pH Đo cặn Độ giãn nở Thời gian tiết nước (25%, 50%) Sức căng bề mặt Sức căng mặt phân cách Hệ số trải rộng Điểm đóng băng Chỉ số khúc xạ Độ …

Kiểm định chất lượng bọt 6 tháng/lần

Kiểm định chất lượng bọt 6 tháng/lần

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining …